Yorum Onay Uygulaması - Seditio Yazılım - Seditio CMS Türkiye

Yayınımız yeniliklerle beraber yeni sitemizden devam ediyor. Seditio.com.tr takip edin.

User profile picture

Kaan

Seditio CMS

Yorum Onay Uygulaması

Sitenizde kullanıcıların yaptığı yorumları site yöneticileri onayladıkdan sonra yayınlanır.

Aşağıdaki adımları uygulayarak sitenize dahil edebilirsiniz bu uygulamayı.

Öncelikle sql sorgumuzu yüklüyoruz phpmyadmin'den.

ALTER TABLE sed_com ADD COLUMN com_onay INT(1) DEFAULT '0';

daha sonra system/functions.php dosyasında aşağıdakini buluyoruz.

$sql = sed_sql_query("SELECT c.*, u.user_id, u.user_avatar, u.user_maingrp FROM $db_com AS c
        LEFT JOIN $db_users AS u ON u.user_id=c.com_authorid
        WHERE com_code='$code' ORDER BY com_id ".$cfg['commentsorder']." LIMIT $d, ".$cfg['maxcommentsperpage']); 

Alttaki ile değiştiriyoruz.

$sql = sed_sql_query("SELECT c.*, u.user_id, u.user_avatar, u.user_maingrp FROM $db_com AS c
        LEFT JOIN $db_users AS u ON u.user_id=c.com_authorid
        WHERE com_code='$code' AND com_onay=1 ORDER BY com_id ".$cfg['commentsorder']." LIMIT $d, ".$cfg['maxcommentsperpage']); 

Alttakini buluyoruz.

sed_shield_update(20, "New comment");
sed_redirect(sed_url($url_part, $url_params.$lurl, "", true));

Alttaki ile değiştiriyoruz.

sed_shield_update(20, "New comment");
sed_redirect(sed_url("message", "msg=300", "", true));

system/header.php yi açıyoruz.
Alttakini buluyoruz.

sed_sendheaders();

Üstüne ekliyoruz.

 if (sed_auth('page', 'any', 'A'))
  {
$sql_yorumonay = sed_sql_query("SELECT COUNT(*) FROM sed_com WHERE com_onay=0");
$new_yorumonay = sed_sql_result($sql_yorumonay, 0, "COUNT(*)");
$notify_yorumonay = ($new_yorumonay > 0) ? " ".$L['hea_valqueues']." <a href="admin.php?m=comments">".$new_yorumonay." Yorum</a> "."&amp;nbsp;" : "";
$out['notices'] .= $notify_yorumonay;
}

system/core/admin/admin.comments.inc.php dosyasını açıyoruz Alttakini buluyoruz.

if ($a=='delete')
  {
  sed_check_xg();
  $sql = sed_sql_query("DELETE FROM $db_com WHERE com_id='$id'");
  }

Altına ekliyoruz.

elseif ($a == 'add') {$sql = sed_sql_query("UPDATE sed_com SET com_onay=1 WHERE com_id ='$id'");}
elseif ($a == 'inactive') {$sql = sed_sql_query("UPDATE sed_com SET com_onay=0 WHERE com_id = '$id'");}

Alttakini buluyoruz.

default:
      $row['com_url'] = '';
    break;
    }

Altına ekliyoruz. Burada istersek daha önce onayladığımız yorumları pasif duruma getirebiliyoruz.

$inactive = "[<a href='admin.php?m=comments&a=inactive&id=".$row['com_id']."'>-</a>] -
[<a href='admin.php?m=comments&a=add&id=".$row['com_id']."'>+</a>]";

Alttakini buluyoruz.

$adminmain .= "<a href="".sed_url("admin", "m=comments&a=delete&id=".$row['com_id']."&".sed_xg())."">".$out['img_delete']."</a></td>";

Değiştiriyoruz. Burada aktif ve pasif yorumlar karışmasın diye onaylı ve onaysız yorumları ayırt etmek için 1 onaylı anlamında 0 ise onaysız anlamında görüntülenicektir.

$adminmain .= "".$inactive." ".$row['com_onay']." <a href="".sed_url("admin", "m=comments&a=delete&id=".$row['com_id']."&".sed_xg())."">".$out['img_delete']."</a></td>";

Kaydet Kapat. İşlem tamamdır iyi günlerde kullanın.

NOT: Bu uygulama Seditio 175'de test edilmiştir. Diğer sürümlerde farklılık gösterebilir.

Uygulama Hakkında yorum yapmayı unutmayın lütfen.


yorum onay uygulaması

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamıştır.