PHP Koşullu Atama Operatörleri (Conditional Assignment Operators) - Seditio Yazılım - Seditio CMS Türkiye

Yayınımız yeniliklerle beraber yeni sitemizden devam ediyor. Seditio.com.tr takip edin.

User profile picture

Kaan

Seditio CMS

PHP Koşullu Atama Operatörleri (Conditional Assignment Operators)

PHP’ koşullu atama operatörleri koşullara bağlı olarak bir değer atamak için kullanılır.

Operatör İsim Örnek
?:  Üçlü Operatör (ternary) $a = expr1 ? expr2 : expr3
?? Null Birleştirme Operatörü (null coalescing) $a = expr1 ?? expr2

PHP Koşullu Atama Operatörü Örnekleri

Üçlü operatör (ternary) koşula bağlı veri atar. Aşağıdaki örnekte $status değişkenine empty($user) koşulu true döndürürse “giriş yapılmadı”, false döndürürse “giriş yapıldı” verisini atadık. 

// Örnek 1:
$user = "Seditio CMS";
echo $status = (empty($user)) ? "giriş yapılmadı" : "giriş yapıldı";
// empty($user) koşulu false ise, $status değişkenine "giriş yapıldı" değerini ata, true ise $status değişkenine "giriş yapılmadı" değerini ata.

// Örnek 2:
$user = "Seditio CMS";
echo $status = (empty($user)) ? 0 : 1;
// empty($user) = false ise, $status değişkenine 0 değerini ata, true ise $status değişkenine 1 değerini ata.

Null birleştirme operatörü (null coalescing) koşula bağlı veri atar. Birinci veri varsa ve null değilse $a’ın değeri birinci veridir.

Birinci veri yoksa veya null ise, $a’ın değeri ikinci veridir. Aşağıdaki örnekte $status değişkenine empty($user) koşulu true döndürürse “giriş yapılmadı”, false döndürürse “giriş yapıldı” verisini atadık. 

// $_GET['user'] varsa ve null değilse $user değişkenine değer olarak atanır, $_GET['user'] yoksa veya null ise $user değişkenine "giriş yapılmadı" metni değer olarak tanır.
echo $user = $_GET['user'] ?? 'giriş yapılmadı';
// Çıktı: giriş yapılmadı

// $color değişkeni varsa ve null değilse $color değişkenine $color değişkeninin değeri atanır, $color değişkeni yoksa veya null ise $color değişkenine 'MAVI' değeri atanır.
echo $color = $color ?? 'MAVI';
// Çıktı: MAVI

 


php koşullu atama operatörleri (conditional assignment operators)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamıştır.